Organizacija: Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

Predmet je namenjen dijakom 1. letnika programa ekonomska gimnazija. Obsega snov obče geografije.

Organizacija: Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

Predmet je namenjen dijakom 4. letnika programa ekonomski tehnik.

                     

    1 izraz ekonomska geografija uveden v znanosti. na temo: "Ekonomska  geografija kot znanost". Glavne šole ekonomske geografije

Organizacija: Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola