Obvestila v zvezi s prvim razredom

Organizacija dela

Organizacija dela

od Robert Železnik -
Število odgovorov: 0

Spoštovani, 

v prvi triadi smo za lažje spremljanja pouka naredili tri fiksne mape "Slovenščina", "Matematika" in "Tuj jezik" ter mapo "Drugi predmeti", v katero se shranjujejo naloge ter gradivo v zvezi z ostalimi predmeti v prvi triadi. 

Želimo vam lep dan.

Kolektiv OŠ Cirkulane - Zavrč