Pri pouku uporabljamo učbenik Headway Intermediate, 4. izdaja.

Pri pouku uporabljamo učbenik Headway Intermediate, 5. izdaja.

Pri pouku uporabljamo učbenik Headway Pre-Intermediate, 5. izdaja.